Thiên Long Kỷ Niệm - Kỷ Niệm 1 Thời
Thiên Long - Kỷ Niệm tụ hội anh hùng

Đăng Nhập


#
Nhân vật
Lv
MP
1
25cm50p
99
Võ Đang
2
HongLc
98
Võ Đang
3
A Di
98
Võ Đang
4
MamNay
97
Tinh Túc
5
KImYin
97
Nga My
6
A Lm
97
Tiêu Dao
7
C 7 Mu
97
Tiêu Dao
8
Thnh
97
Tiêu Dao
9
Kim
97
Tiêu Dao
10
HnTn
97
Võ Đang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

 

TLBB KỶ NIỆM - Open 14h chiều thứ 7 ngày 23/2 - SEVER LỪNG DANH - VẠN NGƯỜI MÊ .!

23/2

🌺 DROP SEVER :
▪️Sát Tinh ,Tứ Tuyệt Trang ,Huyền Vũ Đảo ,Thương Sơn ,Võ Di ,Thảo Nguyên, Kính Hồ: xuyết long thạch , linh hồn toái phiền ,kim tàm ti , CLD
▪️Ác Tăc Ác Bá ,Mã tặc : chướng cự ,dược trần,, linh hồn toái phiền ,kim tàm ti
▪️QTVL ,HHV, Cổ Mộ 9 : Hàn băng ,phiếu DMP ,xuyết long thạch ,CLD
▪️Thúc Hà Cổ Trấn : chuyển tính đan ,thẻ đổi tên ,CLD , Môn phái chuyển hóa lệnh
▪️Thiếu Thất Sơn : nguyên liệu Bá Vương lệnh
▪️Phụng Hoàng Cổ Trấn : Nguyên liệu điêu văn
▪️Phiêu miễu phong : Nguyên liệu Thần Khí
▪️Thủy Kính Hồ boss VIP : săn trùng lâu ,tiềm năng trân đan , đồ Pet ,Pet môn phái
vv..........................Tin tức khác