Thiên Long Kỷ Niệm - Kỷ Niệm 1 Thời
Thiên Long - Kỷ Niệm tụ hội anh hùng

Đăng Nhập


#
Nhân vật
Lv
MP
1
RiKi
117
Tiêu Dao
2
Huynh
115
Võ Đang
3
MnhH
115
Tiêu Dao
4
CnhLong
115
Tiêu Dao
5
XinTop11
114
Võ Đang
6
COCO
114
Thiên Long
7
zcxzczxc
114
Võ Đang
8
Чu
113
Thiên Long
9
Ngo
113
Thiên Long
10
DTank
113
Tiêu Dao
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

 

TLBB KỶ NIỆM - Open 19h30 tối thứ 5 ngày 3/1 - SEVER LỪNG DANH - VẠN NGƯỜI MÊ .!

3/1

🌺 DROP SEVER :
▪️Sát Tinh ,Tứ Tuyệt Trang ,Huyền Vũ Đảo ,Thương Sơn ,Võ Di ,Thảo Nguyên, Kính Hồ: xuyết long thạch , linh hồn toái phiền ,kim tàm ti , CLD
▪️Ác Tăc Ác Bá ,Mã tặc : chướng cự ,dược trần,, linh hồn toái phiền ,kim tàm ti
▪️QTVL ,HHV, Cổ Mộ 9 : Hàn băng ,phiếu DMP ,xuyết long thạch ,CLD
▪️Thúc Hà Cổ Trấn : chuyển tính đan ,thẻ đổi tên ,CLD , Môn phái chuyển hóa lệnh
▪️Thiếu Thất Sơn : nguyên liệu Bá Vương lệnh
▪️Phụng Hoàng Cổ Trấn : Nguyên liệu điêu văn
▪️Phiêu miễu phong : Nguyên liệu Thần Khí
▪️Thủy Kính Hồ boss VIP : săn trùng lâu ,tiềm năng trân đan , đồ Pet ,Pet môn phái
vv..........................Tin tức khác